Situationsbestemt Ledelse® Uddannelse

Instruere

Optimering af organisationen gennem en mere målrettet ledelse

Du får følgende udbytte

 • Udvikling af ledelsesmæssige kompetencer
 • Klarlæggelse af medarbejderes konkrete udviklingsområder
 • Forståelse for lederens styrker og udviklingsområder i forhold til påvirkningsstilene
 • Personlig handleplan
 • Effektivt værktøj i forbindelse med oplæring og udvikling af medarbejdere
 • Fælles ledelsessprog
 • Bedre match mellem medarbejdernes kompetenceniveau og lederens daglige ledelse
 • Fastlæggelse af kompetenceniveauer i forhold til modellen
 • Fastlæggelse af påvirkningsstile
 • Personlig feedback i form af en 360 graders lederadfærdsanalyse
 • Træning i anvendelse af modellen
 • Frigivelse af flere ressourcer til at arbejde med de langsigtede målsætninger for virksomheden Højere effektivitet

Anvendelsesområder

Situationsbestemt Ledelse® kan anvendes til:

 • Leder- og medarbejderudvikling
 • Nedbringelse af høj medarbejderomsætning
 • Kommunikations- og dialogværktøj
 • Personlig coaching motivering og fastholdelse af medarbejdere
 • Bedre fælles ledelsessprog for lederne
 • Højere effektivitet

Form

Inden uddannelsesstart udarbejder deltagerne en lederadfærdsanalyse, som fortæller om egne påvirknings- og udviklingsstile. Hertil kobles andres opfattelse af deltageren gennem en tilsvarende lederadfærdsanalyse. Der trænes via omfattende uddannelsesmateriale, som blandt andet inkluderer en DVD. Derudover trænes der i praksis via cases. Situationsbestemt Ledelse er et koncept, som kræver korte, teoretiske indlæg og praktiske øvelser krydret med videoklip og spil. Trænerlicensen er altid sammenhængende med en virksomhedsaftale.

Målgruppe

Topledere, mellemledere og personer med alle former for ledelsesansvar samt personer, der arbejder med organisationsudvikling og projektledelse. Passer ligeledes til alle former for organisationer.

Indhold

I Situationsbestemt Ledelse fastlægges, udvikles og trænes lederens evner til at matche egen påvirkningsstil(e) med den givne situation og dermed anvende de rette påvirkningsstile over for medarbejderne. På denne måde skabes større motivation, bedre resultater og mere overskud i hverdagen hos lederen og medarbejderne.

Hvordan

Uddannelsen varer 2 dage, hvor der veksles mellem gennemgang af teori og praktiske øvelser for at give lederen de bedste forudsætninger, når han/hun skal anvende det i hverdagen.

Forudsætning

Deltagelse i uddannelsesforløbet kræver særlige forudsætninger, som vurderes individuelt så kontakt derfor HR Solutions.

Mere i denne kategori: « Partner